GRADERING

Nästa graderingsdatum: 2019-12-14

Graderingsschema HT 2019
Grön grupp - kl 10.00-11.00
Blå grupp - kl 11.15-12.45
Lunch 12.45-13.30
Röd grupp kl 13.30-15.00

Graderingsavgiften 150 kr ska vara betald senast torsdagen 12/12.

Swish
123 227 83 31

Postgiro
54 03 49-8

Allmänt om gradering, Shimsa

Vi har ett graderingssystem för barn, ungdomar & vuxna. Graderingen för barn går i flera steg för att vi ska kunna försäkra oss om att barnen är mogna för sina grader.

Gradering sker med några undantag en gång per termin.

Det som typiskt ingår i en gradering är:

  • Form
  • Mönster
  • Tekniker
  • Kross
  • Terminologi
  • Taktik
  • Sparring

För att få gradera måste vissa krav vara uppfyllda:

  • Tränings- och graderingsavgiften måste vara betald
  • Instruktören ha givit sitt godkännande. (Har man minst 60% närvaro på passen är detta vanligtvis inget problem.)
  • Man måste ha en dräkt (dobok)