ATT TÄVLA

World Taekwondo (WT) är en OS sport och idag en utav världens tio största sporter. Taekwondo har ca 70 miljoner utövare i 200 olika nationer världen över. När man tävlar så delar man upp det i två dicipliner; kamp och mönster.

DICIPLINER

KAMP (KYORUGI) - Olympiska tävlingsformen
Tävlingskampen inom Taekwondon är en olympisk idrott där man tävlar i olika viktklasser och åldersklasser. Man tävlar mot en motståndare på en tävlingsyta som är 8 x 8 meter.

Det gäller att undvika att bli träffad och skaffa sig poäng genom att träffa med tillåtna tekniker på tillåtna träffytor.

MÖNSTER (POOMSAE) 
Poomsae är en kamp i "fantasin" värld där man blir angripen från alla riktningar. Tanken bakom Poomsae är mycket gammal. Hur gammal vet man inte, men den kan spåras långt tillbaka i tiden. Förr i tiden hade Poomsae inte samma utformning som idag. Då det inte fanns varken regler eller skyddsutrustning ansåg man det ofta vara för riskabelt att kämpa inbördes. Istället var det nödvändigt att finna fler sätt att utveckla sina tekniker och då föddes Poomsae.

Sydkoreas flagga: De röda och blåa färgerna är tradtionella koreanska färger. Bakgrunden som är helt vit är en symbol för renhet. Symbolen i mitten kallas Taijisymbolen och är en variant av yin och yang. Yin i blått är det negativa, medan yang i rött är det positiva.